Moderne Devotie

De Moderne Devotie is een belangrijke periode geweest in de Zwolse geschiedenis.

De spirituele stroming stond voor een vernieuwing van het christelijke gemeenschapsleven en is te zien als een hervormingsbeweging binnen de kerk en maatschappij. Je kunt het zien als de ‘Occupy beweging’ van de Middeleeuwen. Men kwam in opstand tegen het grote graaien van de kerk en men wilde terug naar de basis van het geloof. Persoonlijke levensheiliging en praktische levenswijsheid vormden het streven. De initiatiefnemers bestonden uit geestelijken en leken. Ze leefden in gemeenschap van tafel en goederen zonder een formele kloostergelofte af te leggen. Verschillende Zwollenaren speelden in de 15e eeuw een grote rol in de tijd van de Moderne Devotie. Vanuit Zwolle, Windesheim en Deventer werden de idealen van o.a. Geert Grote, Thomas a Kempis en Johan Cele verspreid over West-Europa. Onderwijs was een belangrijk kanaal om de geloofsovertuigingen van de Moderne Devotie uit te dragen. Daarom stichtte Johan Cele in Zwolle het allereerste voortgezet onderwijs ter wereld. Van over de hele wereld kwamen studenten naar Zwolle om zich met kennis te verrijken.

Wist je dat?

• Johan Cele de grondlegger is van het huidige onderwijssyteem, waarbij niet meer door je afkomst wordt bepaald op welk niveau je wordt onderwezen.

• Het oudste gymnasium ter wereld is nog steeds te zien in Zwolle.

• ‘Verbinding’ nog steeds een belangrijk thema in Zwolle is.

• Moderne Devotie door de gemeente Zwolle formeel erkend is als onderdeel van de identiteit van de stad.