Disclaimer

Alle rechten berusten bij Zwolle Marketing tenzij anders vermeld. De inhoud van deze website (www.zwolletouristinfo.nl) is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie op deze website onjuistheden bevat of verouderd is. Zwolle Marketing is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website aangeboden informatie. Heb jevragen over de informatie of wil je uitleg neem dan contact met ons op.

Colofon

Verantwoordelijk voor de inhoud van de website:
Zwolle Marketing
Hanzelaan 351
Postbus 1155
8001 BD ZWOLLE
Tel: 038- 421 38 44
Fax: 038- 422 26 79
E-mail: info@zwollemarketing.nl

Fotografie:
Zwolle Marketing, Ingeborg Lukkien & Marijke Ripke