Zwolle zet in op de ontwikkeling als sterke groeistad, vernieuwende woonstad, solidaire leefstad en duurzame deltastad. Zwolle focust zich de komende jaren daarom voornamelijk op binnenstedelij- ke woonmilieus waarbij we inzetten op suburbaan wonen, groen-stedelijk wonen en centrum-stedelijk wonen, waarbij betaalbaarheid niet uit het oog verloren mag worden. Dat sluit goed aan bij de wensen van doelgroepen die Zwolle wil aantrekken: de pioniers, kenniswerkers en studenten. Met de toename van het aantal nieuwe woningen in Zwolle en het compacter maken van de stad, is het belangrijk om te blijven sturen op kwaliteit en nieuwe, innovatieve woonconcepten. Alleen dan zal Zwolle zich ontwikkelen als sterke groeistad, vernieuwende woonstad, solidaire leefstad en duurzame deltastad.

`

#Zwolle