Creatieve en slimme (maak-)industrie cluster

Dit cluster is sterk gecentreerd in de Spoorzone en binnenstad. Met creatieve en slimme maakindustrie worden ondernemingen bedoeld die op creatieve of technologische wijze vernieuwen.

Perron038, gevestigd in de Spoorzone, staat aan de basis van de ontwikkeling van deze sector. Dit technisch innovatiecentrum faciliteert samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en studenten. Machinebouwers en productontwikkelaars komen hier samen om kennis te delen en producten slimmer en duurzamer te maken. Robotica, IT-technologie, mechatronica, sensoren. additieve manufacturen en vision worden hier bijvoorbeeld ontwikkeld. De koppeling tussen industrie en creatief onderwijs wordt actief gezocht. Zo kent Cibap een aantal opleidingen die goed aansluiten bij de creatieve en slimme (maak-) industrie. Een voorbeeld van technologische vernieuwing is het Polymer Science Park (PSP) dat innovatie stimuleert in de kunststofsector. Circulariteit, duurzaamheid en ICT-automatisering zijn belangrijke speerpunten.

Daarnaast stimuleert het Park samenwerking tussen verschillende bedrijven uit de sector, om zo de 'Silicon Valley van de kunststofsector' te worden. Een goed voorbeeld is de samenwerking van PSP met het initiatief ‘The Great Plastic Bake Off’ waarbij mobiele ‘keukens’ plastic afval omzetten naar kwalitatieve bouwmaterialen in gebieden in de wereld waar plastic recycling nauwelijks aanwezig is en de vervuiling het grootst. Green PAC iLab, een initiatief van de hogenscholen NHL Stenden en Hogeschool Windesheim, is een open innovatiecentrum voor (groene) kunststoffen, vezels en composie- ten. Kennisontwikkeling, innovatie en samenwerking tussen hogescholen, universiteiten en bedrijven in de kunststofindustrie staan hier centraal, zodat er startups en nieuwe onderne- mingen uit voort kunnen vloeien.

Creativiteit en economie versterken elkaar in Zwolle. De kunstvakopleidingen, kunstinstellingen, studenten, makers en artiesten vormen een actief en energiek ecosysteem en een motor die het innovatieve vermogen van het Zwolse bedrijfsleven verhoogt. Creative Works, een branchevereniging voor alle creatieven in Zwolle, is hier een goed voorbeeld van. Zij ziet creativiteit als motor voor Zwolle: in concepten en campagnes, vanuit vakmanschap en ondernemerschap, vanuit design thinking en creative technologie, vanuit maatschappelijke en actuele thema's. Door de creatieve en slimme (maak-)industrie te versterken wordt niet alleen de economie versterkt, maar het zorgt ook voor een aantrekkelijke en bruisende (woon)stad.

#Zwolle