Een gebed zonder einde?

Het Palestijns-Israëlische conflict na 1967

prijs
€ 121,00
locatie
DOAS, Zwolle

In het Heilig Land woedt een haast onoplosbaar conflict. In 5 colleges van 2 uur wordt stilgestaan bij de achtergronden en de gevolgen van dit conflict. Door uit te gaan van een structurele geschiedenis kunnen we de emotionele lading die aan het conflict vastzit overstijgen. De cursus wordt in collegevorm geboden met ruimte voor vragen. Een hand-out, opgenomen in de cursusprijs, wordt verstrekt.

Er bestaan veel misverstanden en er is een gebrek aan kennis over het conflict. De geschiedenis wordt behandeld vanaf 1967: na een oorlog tussen Israël en zijn buurlanden bezette Israël de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever, de huidige Palestijnse gebieden. In de jaren '80 komen de Palestijnen in opstand tegen bezetting, de 1e intifadah. Het resultaat was een wederzijdse geweldsspiraal. In de jaren '90 was er een sprankje hoop: de Oslo-akkoorden leken vrede dichterbij te brengen. In 2000 leek alle hoop vervlogen: er was opnieuw een intifada en geweld van beide kanten blijft maar doorgaan. Zal het conflict daadwerkelijk een gebed zonder einde zijn? In het laatste college zullen we ook filosoferen over eventuele oplossingen van het conflict. Cursusopbouw: I. Voorgeschiedenis: van grote mogendheden en conflicterende nationalistische ideeën. II. 1987-1996: De Palestijnse intifada en diens gevolgen III. Een andere kijk op Zionisme en Israël IV..1993-1995 De Oslo-Akkoorden V. 2000- De Tweede intifada; het uitzichtloze conflict.