De wereld op z'n kop

Waarheid, vertrouwen en gezag in het post-truth-tijdperk

prijs
€ 141,57
locatie
DOAS, Zwolle

Door Leven Lang Leren U3L worden 6 colleges aangeboden over vertrouwen in de toekomst in relatie tot gevoelens van onzekerheid, onveiligheid, verwarring. Voor meer informatie: www.u3l.nl

Thema's: - mondiale interdependentie: een perspectief Wat maakt mensen steeds afhankelijker van elkaar en hoe werkt dat door hun beheersing van de natuur, de onderlinge verhoudingen en de innerlijke gesteldheid? - grondstoffen Grondstoffen die eigenlijk toebehoren aan de bevolking worden nu in veel landen geroofd door autocratische regimes. Vooral de roof van olie is berucht: de meeste autocraten zijn petrocraten. Auteurs: Wenar en Sassen - Wapens De stabiliteit van de wereldorde wordt voortdurend bedreigd door legale en illegale wapenhandel, zowel van kernwapens, cyberwapens als kleinere wapens. Auteurs: Morris, Lifton en Kissinger - Gezondheid De mondiale gezondheidszorg is nu veel te weinig gericht op het bevorderen van de kwaliteit van leven van alle mensen. Het inrichten van een rechtvaardige gezondheidszorg is een voorwaarde om het welzijn van de wereldbevolking te garanderen en vrede te bestendigen. Bron: rapporten van VN, WHO, RIVM. U krijgt de Power-point-presentatie na ieder vollege digitaal toegestuurd. Teven wordt aan het eind van elk college het bijbehorende hoofdstuk van de reader op papier verstrekt.