Woonlab Zwolle

Duurzaamheid, circulariteit, gezondheid, betaalbaarheid en inclusiviteit zijn belangrijke thema's op het gebied van wonen. De woonopgave is groot en de betaalbaarheid van woningen komt onder druk te staan. Zwolle kent al een aantal vooruitstrevende initiatieven om antwoord te geven op deze maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

Het Zwols Concilium bijvoorbeeld; een samenwerkingsverband tussen ontwikkelaars, bouwers, makelaars en overheden. Deze partijen ontwikkelen samen een verstedelijkingsperspectief waar woningbouw, klimaatadaptatie, economische ontwikkeling, gezondheid en inclusiviteit integraal worden benaderd. Zwolle neemt ook deel aan de verdichtingsstudie van Atelier Rijksbouwmeester, waarbij de focus ligt op flexwonen en de betaalbaarheid van wonen.

Een goed begin, maar Zwolle wil verder. Hoe kunnen we de lessen van het Kattegat zo goed mogelijk vertalen naar nieuwe, experimentele woonconcepten? Hoe benutten we projecten als De Tippe, Spoorzone en Oosterenk om ambities nog meer kracht bij te zetten, door bijvoorbeeld aan de hand van dit soort projecten nieuwe experimenten op te starten? Waar wordt ruimte gecreƫerd voor de eerste modulaire houtbouwprojecten die Zwolle ook op de eerste golf brengen in deze beweging? Hoe zorgen we daarbij voor het ontplooien van nieuwe waardemodellen zoals het inzetten van een CO2-compensatiefonds? En hoe trekken we met het woonaanbod en een nieuw type voorzieningen nieuwe inwoners aan? Voortbouwen op de bestaande samenwerkingsverbanden zoals het Concilium wil Zwolle een 'woonlab' opzetten waarbij de uitdagingen van de nieuwe economie op het gebied van wonen worden aangepakt.

#Zwolle