Zwolle als pionier van klimaatbestendig en duurzaam ontwikkelen

Zwolle blinkt uit in het realiseren van vooruitstrevende, klimaatbestendige en bovenal experimentele en creatieve woonconcepten. Er zijn al verschillende innovatieve en grootschalige woningbouwprojecten in ontwikkeling, waarin het creatieve karakter van de stad zichtbaar is.

Kraanbolwerk, Weezenlanden en Stadshagen: landelijke voorbeelden voor klimaatbestendig wonen
Zwolle excelleert in klimaatbestendig wonen! Zo zijn er bij de herinrichting van het buitendijkse woonproject Kraanbolwerk in nauwe samenwerking met waterschap en provincie klimaatbestendige woningen gerealiseerd. De woningen zijn hoger gebouwd om ook bij hogere waterstanden droog te blijven. Daarnaast is de ingang van de parkeergarage af te sluiten, zodat auto's droog staan bij hoog water. Aan de rand van Weezenlanden dienen de souterrains en kelders van woningen als waterkering, wat op deze schaal uniek is in Nederland.

omschrijving
omschrijving

Ook Stadshagen, een grote wijk met zo'n 25.000 inwoners, is een landelijk voorbeeld van duurzaam en klimaatbestendig ontwikkelen. De wijk kent een slim netwerk van waterwerken en openbare ruimtes die als waterbuffer fungeren.

De ontwikkelingen in het deelgebied De Tippe gaan nog een stap verder; deze zone wordt niet alleen duurzaam en klimaatadaptief, maar zelfs circulair ontwikkeld.

Kattegat: tijdelijke wooncommunity voor leven, wonen en werken Bij experimenteel wonen denk je meteen aan Kattegat! Oude containers zijn er omgetoverd tot huizen. Sinds 2015 ligt het containerdorp tussen het spoor en de wijk Hanzeland in en zorgt het voor levendigheid en kleur op woon- en werkgebied. Vooral jonge creatieve ondernemers zijn hier gaan wonen. Voor de artistieke sfeer, als tijdelijke woonoplossing of doelbewuste keuze. Dit project was in eerste instantie van tijdelijke aard, maar samen met de bewoners en ontwikkelaars verkent de gemeente Zwolle nieuwe gemeenschappelijke woonoplossingen op basis van de lessen en ervaringen van Kattegat!

#Zwolle