Visie op wonen

Door de klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie zet Zwolle in op duurzamer omgaan met de bestaande woningvoorraad en op duurzame en gezonde manier de woningbehoeftes te vervullen. Dit kan gerealiseerd worden door een nieuw type woningbouw en woonomgeving te introduceren en mee te liften op – of liever: voorop te lopen in – geïndustrialiseerde en gedigitaliseerde woningbouw.

Naast duurzaamheid zullen ook demografische, sociale en economische ontwikkelingen in de stad de benadering van de woningbouw veranderen. Door o.a. een groeiend aantal huishoudens en de aanhoudende prijzenstijging op de huizenmarkt spelen betaalbaarheid en aanpasbaarheid een steeds belangrijkere rol.

We staan ook voor de opgave om de gezondheid van het leefklimaat te bewaken. Dit betekent dat we meer toe gaan naar levensloopbestendige en flexibele woonconcepten in gemengde woonlandschappen, waar inclusiviteit en gezondheid meer vanzelfsprekend zijn.

Bij voorzieningen in steden is het van belang in te spelen op de nieuwe stedelijke economie en demografie, die ook steeds meer drijft op zzp’ers en mensen die thuiswerken en studeren. In nieuwe woonomgevingen moet daarom steeds meer plek zijn voor bijvoorbeeld ‘werk- hubs’ en koffietentjes die de woonomgeving van karakter en sfeer voorzien. Ook kunnen bestaande historische gebouwen en kantoren getransformeerd worden tot aantrekkelijke woonomgevingen en voorzieningen.

#Zwolle