Logistiek cluster

In de regio Zwolle is logistiek een van de belangrijkste aanbieders van werkgelegenheid en economische groei. Maar ook in de stad verdient deze sector aandacht. De goede ligging en aanwezigheid van goede verbindingen over weg, water en spoor maken Zwolle tot 'gateway' naar Noord-oost-Europa.. In de regio is vooral Port of Zwolle van belang, dat een logistiek cluster vormt voor samenwerking met partners.

In de stad staat logistiek voornamelijk in het teken van slimme stadsdistributie waarbij twee doelen centraal staan. Schoner: schonere voertuigen en betere milieuprestaties (zoals elektrische voertuigen) en minder: minder voertuigbewegingen en hogere efficiëntie (door bundeling en optimalisatie van locatiebeheer en laad- en losplekken). Zwolle is dé stad om te experimenteren met concepten van slimme stadsdistributie; voorraad koppelen aan IT, kunstmatige intelligentie en het gebruik van robots zijn voorbeelden waar vooral in de e-commerce al mee gewerkt wordt.

B-ITS (Bicyle Intelligent Transport System) is een project dat bestaat uit meerdere pilots waarbij de distributie van goederen binnen Zwolle via de fiets gestimuleerd wordt. Fietskoeriers krijgen bijvoorbeeld voorrang bij bepaalde stoplichten om zo het fietsvrachtverkeer binnen de stad te stimuleren.

Hogeschool Windesheim biedt drie logistieke hbo-opleidingen aan. Samen met het sterke e-commerce en ICT-cluster biedt de logistiek een krachtige propositie voor de toekomst van Zwolle. Zwolle is misschien geen mainport, maar wel een innovatieve chainport! Historische handelsgeest in een nieuwe economie. Dat is een ontwikkelings- en innovatievraagstuk, maar ook een positioneringsvraagstuk. We willen werk maken van de positionering van Zwolle als logistiek kernpunt van Nederland. Het stimuleren van innovatie in de logistieke sector is daarbij van groot belang om andere bedrijven aan te trekken en de naam van innovatieve chainport waar te maken, zodat er een logistieke hub kan ontstaan. Daarbij ligt de focus op vooruitstrevende, experimentele en vernieuwende organisaties en niet op het volbouwen van de regio met distributiecentra.

#Zwolle