Het vrijetijdsprogramma van de toekomst

De komende jaren zet Zwolle de vrijetijdseconomie in voor een nog levendiger aanbod aan huidige- en toekomstige bewoners en bedrijven in Zwolle.

Hospitality Lab Hospitality Lab stelt het vrijetijdsaanbod van de toekomst centraal. Welk aanbod heeft Zwolle nodig om nieuwe doelgroepen aan te spreken? Hoe creëren we een nieuw type belevenissen, gebruikmakend van de levendigheid van de binnenstad en de rust en ruimte die de omgeving van Zwolle biedt? Hoe benutten we de leegstand van winkels om een nieuw type vrijetijdsaanbod in de binnenstad ‘in te pluggen’? Wat betekent de digitalisering van cultuur en sport en hoe kan Zwolle daarin vooroplopen? Het Hospitality Lab, een samenwerking van culturele instellingen, overheden, marketingorganisaties, ondernemers en kennis- en opleidingsinstituten, moet gaan werken aan een vrijetijdsaanbod van de nieuwe economie dat Zwolle nóg interessanter maakt voor toekomstig talent.

IJsselcentrale Harculo IJsselcentrale Harculo en het bijbehorende gebied is in bezit van Engie, die het gebied in de komende jaren zal gaan ontwikkelen. Het gebied heeft potentie voor woningbouw, horeca, leisure en waterbeleving aan de IJssel, en zal veelal in het teken staan van duurzaamheid. Daarbij is dit een mooie kans om Zwolle middels dit gebied meer te verbinden aan de IJssel, waardoor dit gebied zowel blauwe, groene als stedelijke elementen kent. Studenten van Hogeschool Windesheim hebben zelfs al een gebiedsontwikkeling gecreëerd voor dit mooie stuk in Zuid-Zwolle. Ook zal Harculo het startpunt vormen voor de internationale kunstroute IJsselbiënnale in de zomer van 2021. Deze route schenkt aandacht aan de impact van klimaatverandering, en dan is de IJsselvallei een erg geschikte locatie aangezien klimaatverandering hier direct waarneembaar is. De titel is dan ook: Tij Tijd en Tijdelijkheid.

#Zwolle