Visie op werken

Om een groeiende economie te kunnen behouden en versterken moet Zwolle inspelen op zowel nationale als mondiale ontwikkelingen. We gaan steeds meer toe naar een diensten- en kenniseconomie, waarbij vooral hoogopgeleiden gedijen.

Het is voor Zwolle dus van belang om voldoende mogelijkheden op het gebied van educatie te bieden, zodat de juiste talenten/studenten in de stad kunnen worden opgeleid.

Ook is het aantrekken van creatieve talenten voor de verschillende creatieve opleidingen in Zwolle een belangrijke doelstelling. Zo ontstaat er genoeg arbeidspotentieel voor de culturele en creatieve sector, die een motor vormt voor het innovatieve vermogen van de stad.

Naast deze educatiemogelijkheden moet er een grootschalig aanbod van voorzieningen en werkgelegenheid bestaan. Hiermee wordt Zwolle aantrekkelijk voor echte pioniers en blijven studenten na het afronden van hun studie in de stad wonen.

Digitalisering is de meest ingrijpende trend. Deze ontwikkeling verloopt exponentieel en werd voor een groot deel versterkt door de coronapandemie. De werkende bevolking heeft intensief kennisgemaakt met thuiswerken en de digitale oplossingen die daarbij komen kijken. Dit zorgt voor een sterke groei van sectoren als e-commerce en ICT, die sterk vertegenwoordigd zijn in Zwolle. Maar dit zorgt ook voor economische uitdagingen. Traditionele sectoren die met name in de Zwolse binnenstad te vinden zijn, moeten ook zien aan te haken bij de online economie en oog hebben voor mogelijke oplossingen. Hierbij zijn vernieuwing en adaptatie noodzakelijk.

#Zwolle