Galerie het Langhuis

Het Langhuis vraagt kunstenaars te reageren op de ruimte. Hiermee daagt zij de kunstenaars uit om de ruimte in Het Langhuis mee te laten spelen in het te maken werk.

Naast een expositie- en werkruimte speelt Het Langhuis ook een integrale rol in de tentoongestelde kunst. Het Langhuis stelt het experiment als een belangrijk inhoudelijk vertrekpunt. Het experiment leidt tot grensverleggende kunst, embryonale kunst, kunst die vooruitloopt, kunst in de periferie, verwarrende kunst, ‘mislukte’ kunst. Kunstenaars worden regelmatig uitgenodigd om in het langhuis binnen een van tevoren vastgestelde periode kunst te maken.

Exposanten worden op basis van bestaand werk geselecteerd en vervolgens uitgenodigd om nieuw werk (bijvoorbeeld een installatie) te maken in het Langhuis. Dit is een uitwerking van het idee van de galerie als verlengstuk van het atelier van de kunstenaar: een werkperiode. Hiermee stimuleert Het Langhuis het experiment dat vaak binnen de bescherming van het eigen atelier wordt opgezocht en vervolg krijgt in de galerie. Dit uitgangspunt maakt Het Langhuis uniek in de stad Zwolle en regio. Het Langhuis koppelt het experiment aan het concept van de vrijheid (volgens het idee van culturele broedplaatsen).

Kunstenaars die in Het Langhuis werken zijn zich doorgaans sterk bewust van de vrijheden die de organisatie hen in handen geeft. Die vrijheid stimuleert tot onderzoek en experiment, en het experiment leidt tot vernieuwende hedendaagse kunst.

Contactgegevens

Galerie het Langhuis