Thorbeckegracht

De Thorbeckegracht is ideaal om met een bootje doorheen te varen. Maar in de 19e eeuw had de Thorbeckegracht een andere functie.

De Thorbeckegracht is ideaal om met een bootje doorheen te varen. Maar in de 19e eeuw had de Thorbeckegracht een andere functie.

De Thorbeckegracht kreeg zijn naam door de in Zwolle geboren politicus Johan Rudolf Thorbecke. Hij was Leids Hoogleraar en ontwerper van de grondwet in 1814. Maar de vroegere naam voor de Thorbeckegracht kwam van de Zwollenaar Jan Willem Schuttevaer. En Jan Willem Schuttevaer was de voorvechter voor de belangen van de binnenscheepvaart.

De Thorbeckegracht is twee eeuwen lang een toonbeeld geweest van levendigheid. Aan de kade voor de huizen werd altijd druk gelost en geladen door verschillende pakhuizen.

#Zwolle