Academiehuis - Grote Kerk Zwolle

Een plek om te leren en te innoveren. Om te luisteren en te kijken. Om te ontdekken, te verwonderen en jezelf te verrijken. Het Academiehuis biedt plaats aan vernieuwing en verinnerlijking: voor jong en oud.

In dit huis worden gedachten uitgewisseld, wordt geluisterd naar muziek en naar verhalen, krijgt cultuur en kunst een plek, worden meningen uitgewisseld en aangescherpt en vindt debat en dialoog plaatsvindt. De programmering is een interessante toevoeging aan dat wat de Zwolse culturele en educatieve instellingen al bieden. Het verrijkt en verdiept het aanbod, maar heeft ook een eigen identiteit. Het gebouw zelf zet zijn handtekening onder de programma’s.

Hoe doet ze dat? Door programma’s te laten zien die Zwolle zelf wil aanbieden. Of het nu om tentoonstellingen gaat, concerten of theater, films of eindexamenexposities. Daarom zie je hier steeds andere afzenders die hun handtekening zetten in het boek van het Academiehuis.

De Grote Kerk zelf voegt daar de eigen activiteiten aan toe, waaronder de programma’s van de Stadskerk en het wereldberoemde Schnitgerorgel. Een programma dat is samengesteld door Zwolle zelf. Voor jou en voor u.