Rondleiding door museum Het Vrouwenhuis

Het laatste authentieke hofje van Zwolle

prijs
€ 5,00
locatie
Het Vrouwenhuis, Zwolle

Rondleiding van ca. 45 minuten door het Oude Vrouwenhuis van Aleida Greve (1670-1742) aan de Melkmarkt 53. Ingang Voorstraat 46. Enkele interieurs staan op de Nationale Toonbeeldenlijst Interieurensembles van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Het Vrouwenhuis↵


In het Vrouwenhuis van Aleida Greve wandelt u door interieurs uit drie eeuwen, van 1680 tot 1980, van de sfeervolle regentenkamer tot de eenvoudige kamer van een bewoonster uit de 20ste eeuw.

Het (Oude) Vrouwenhuis werd in 1742 gesticht door de welgestelde Aleida Greve (1670-1742) die bij testament bepaald dat na haar dood haar prachtige patriciershuis een hofje voor bejaarde dames moest worden. Weduwen en ongehuwde vrouwen konden er gratis een kamer bewonen en ontvingen een toelage en gratis medische verzorging. Door de veranderde sociale omstandigheden in de 20ste eeuw was dit soort liefdadigheid niet meer nodig. De laatste vrouw verliet in 1984 het hofje en ging naar het moderne bejaardenhuis.

Veel van de authentieke interieurs zijn bewaard gebleven en sommige staan sinds 2018 op de nationale Toonbeeldenlijst Interieurensembles van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Vanaf 1987 is de begane grond een museum en op afspraak voor het publiek geopend.