Festival Woest

prijs
gratis

Woest! wil beweging, Woest! wil vooruit... Woest! wil verandering binnen het huidige onderwijssysteem. Wij geloven dat we middenin een omslag zitten van kapitalisme naar talentisme. Menselijk talent is nu de ware motor van economische groei en ontwikkeling. Creativiteit speelt een sleutelrol in de 21ste-eeuwse vaardigheden. Dit talent aantrekken, stimuleren en ontwikkelen is de grootste uitdaging geworden voor de toekomst.

De huidige staat van het (cultuur)onderwijs voorziet niet in datgene wat iedere jongere nodig heeft om de vaardigheden te ontwikkelen die noodzakelijk zijn voor een zelfbewuste en kritische wereldburger. In de ontwikkeling van (cultuur)onderwijs dat daarin wel voorziet, met oog voor ieders bijzondere talenten en omstandigheden, ziet WOEST! een belangrijke rol voor zich weggelegd.

De programmering in de avond richt zich op iedereen die werkzaam of geĆÆnteresseerd is in het veld van cultuur en onderwijs. Denk hierbij aan professionals op het gebied van cultuureducatie, participatie en amateurkunst, zoals docenten en centra voor de kunsten. Maar ook voor (individuele) aanbieders, kunstbeoefenaars en ouders is dit deel interessant.