expositie

PROTO Art & Design Expo 2023

  • 30 juni - 9 jul 2023
  • Zwolle

Van vrijdag 30 juni tot en met zondag 9 juli bruist het weer in Zwolle! Dan vindt de zesde editie van het PROTO festival plaats. Studenten van creatieve mbo- en hbo-opleidingen tonen hun afstudeerwerk in de Spoorzone en op verschillende locaties in het centrum van Zwolle. Daarnaast zijn er tentoonstellingen, workshops, lezingen en andere festiviteiten.

Thema Moving Grounds

Zoals ieder jaar, heeft PRO­TO een the­ma waarin alles samenkomt. Dit jaar is dat ​‘Mov­ing Grounds’. Het sys­teem waarin wij jaren­lang geleefd hebben piept en kraakt, veran­dert en komt in beweg­ing. Moet in beweg­ing komen. De grond onder onze voeten blijkt niet meer zo vast als we alti­jd dachten.

De start van het PRO­TO fes­ti­val staat daarom in het teken van het stim­uleren en ver­snellen van die nodi­ge veran­der­ing. Veran­der­ing bin­nen de koers van je eigen organ­isatie, veran­der­ing in je werk­wi­jze, gedragsveran­der­ing bin­nen je team en van jezelf als indi­vidu. Op 30 juni staat er een rijk pro­gram­ma klaar tij­dens de PRO­TO Inno­va­tion Day. Hier kri­jg je hand­vat­ten mee hoe je duurzame veran­der­ing (nog meer) in beweg­ing kunt zetten.

Tij­dens PRO­TO Inno­va­tion Day bezoek je inspir­erende lezin­gen van dé change­mak­ers van van­daag, neem je deel aan uitda­gende work­shops die jou con­creet helpen op weg naar veran­der­ing en ont­dek je state of the art tech­nol­o­gis­che en duurzame ontwik­kelin­gen van jonge start-ups en vooro­plopende bedri­jven uit de regio. Ook kun je de PRO­TO Expo bezoeken waarin afs­tudeerders en geves­tigde ontwer­pers en kun­ste­naars hun werk pre­sen­teren aan de wereld.

Bek­ijk het hele progam­ma hier en bestel snel je tickets

Met de hulp van inno­vatie, design en ook kun­st kun­nen we nieuwe per­spec­tieven ont­dekken en ons ver­beeld­ingsver­mo­gen inzetten om oplossin­gen te bedenken voor uitdagin­gen die we tegenkomen.

Wanneer

Op de kaart

Meer leuke evenementen

#Zwolle